ระบบรับสมัคร

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลจบการศึกษา


ไม่มีข้อมูล / ไม่ทราบ ?.

ข้อมูลสาขาวิชาที่ต้องการสมัครช่องทางการติดต่อ


ไม่มีข้อมูล Line?.
ไม่มีข้อมูล facebook?.

ข้อควรรู้ก่อนสมัครเรียน


 • เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน
  • หลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โหลดเอกสาร
 • ค่ารับสมัครเรียนจำนวน 5,000 บาท ( ไม่สามารถคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ) เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้วสามารถนำใบเสร็จมารับอุปกรณ์เครื่องหมายสัญลักษณ์ของมหาวิทยาอาทิ เข็มติดปก เสื้อ กระดุม หัวเข็มขัด เสื้อเฟรชชี่ เสื้อแขนยาว เสื้อพื้นเมือง กระโปรงสีชมพู เน็คไท เสื้อshop ชุดสูท